Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Αναλυτική παρουσίαση των μέτρων που επιδόθηκαν ως «τελεσίγραφο»
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ό,τι είναι σε αγκύλες δηλώνει τα επιπλέον μέτρα που περιλαμβάνονται στην τελευταία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της χθες Κυριακή 28 Ιουνίου 2015, δηλαδή μετά την απόφαση διεξαγωγής δημοψηφίσματος από τη Βουλή (Δήλωση Γιουνκέρ). Βέβαια, από την τροποποιημένη αυτή πρόταση προβλήθηκε μόνο η μείωση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από 23% σε 13%, ενώ αποσιωπήθηκαν δυσβάστακτα μέτρα όπως η πρόβλεψη για απελευθέρωση των πλειστηριασμών από το τέλος του 2015. Βλ. http://europa.eu/rapid/press-


 • Οι Ελληνικές αρχές δεσμεύονται να μην καταργήσουν προηγούμενα μέτρα και να μην προβούν σε μονομερείς ενέργειες χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους θεσμούς
 • Ετήσια αύξηση εσόδων ίση με 1% του ΑΕΠ
 • 23% ΦΠΑ σε εστίαση, ξενοδοχεία [μειώνεται στο 13% για τα ξενοδοχεία στη μεθεόρτια πρόταση της Επιτροπής]
 • 13% μόνο για τα πολύ βασικά τρόφιμα, την ενέργεια και το νερό
 • Κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά
 • 100% προκαταβολή φόρου για όλες τις επιχειρήσεις (και τις ατομικές)
 • Κατάργηση όλων των φορολογικών ελαφρύνσεων στο αγροτικό εισόδημα
 • Κατάργηση των επιδοτήσεων στο αγροτικό πετρέλαιο
 • Μείωση 50% των δαπανών για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης
 • Εάν αναθεωρηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, τότε θα πρέπει να αλλάξουν οι συντελεστές φορολόγησης ή/και το κατώτατο εισοδηματικό όριο φορολόγησης ώστε οι εισπραττόμενοι φόροι να μείνουν στα 2,65 δις €
 • Κατάργηση της προληπτικής παρακράτησης φόρου στις συναλλαγές με το εξωτερικό που εισήχθη πρόσφατα με σκοπό τον έλεγχο των τριγωνικών συναλλαγών (καρουσέλ)
 • Κατάργηση των τροποποιήσεων που επήλθαν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με το Νόμο για τη Δημόσια Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την ειδική μεταχείριση του αγροτικού εισοδήματος
 • [Σταδιακή κατάργηση των προληπτικών ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου]
 • [Κατάργηση των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου ως τον Ιαν. 2017]
 • Αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το 2015
 • Ενσωμάτωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο φόρο εισοδήματος από το 2016 (άρα διαιώνισή της)
 • Επαναφορά της υποχρεωτικής, καθολικής συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων.
 • Μείωση της τιμής των φαρμάκων που δεν έχουν πατέντα [στο 50%  των αντίστοιχων με πατέντα] και των γενόσημων [στο 32,5%, με την κατάργηση της διάταξης που εξαιρεί τα φάρμακα που ήδη υπήρχαν στην αγορά το 2012].
 • [Μείωση δαπανών πρόνοιας κατά 0,5% του ΑΕΠ – περίπου 1 δις]
 • Επανεξέταση του οικογενειακού επιδόματος και των επιδομάτων αναπηρίας
 • Μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 400 εκατ. €. Οι μειώσεις αφορούν όχι δαπάνες για εξοπλισμούς αλλά απολύσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και μειώσεις προμηθειών.
 • [Απαίτηση ρητής αναγνώρισης από την ελληνική πλευρά ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι μη-βιώσιμο και χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση]
 • Κατάργηση όλων των εισφορών υπέρ τρίτων στη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού, και κάλυψη του κενού είτε με μείωση συντάξεων είτε με αύξηση ασφαλιστικών εισφορών
 • Απαίτηση πλήρους εφαρμογής του Ν.3863/2010 για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Απαίτηση εφαρμογής ή προσαρμογής των ρυθμίσεων του 2012 για επικουρικές και εφάπαξ.
 • Σταδιακή εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό με σκοπό την επίτευξη μόνιμων μειώσεων στις δαπάνες που θα ανέρχονται σε 0,50% του ΑΕΠ για το 2015 (1δις) και σε 1% από το 2016 και μετά (2 δις)
 • [Επιβολή ποινών στους πρόωρα συνταξιοδοτούμενους αμέσως μετά την παρούσα συμφωνία]
 • Όσοι πλήττονται από την επέκταση των χρονικών ορίων συνταξιοδότησης και συνταξιοδοτηθούν θα υποστούν ποινές μείωσης 10% για κάθε έτος που υπολείπεται των 67. Αυτό το 10% θα επιβληθεί επιπλέον του ήδη υφιστάμενου 6%.
 • Διασφάλιση ότι από 1η Ιαν. 2015 όλα τα επικουρικά ταμεία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εισφορές (ρήτρα μηδενικού ελλείμματος).
 • Συγχώνευση όλων των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ
 • Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ ως το Δεκέμβριο του 2019.
 • Άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20% των δικαιούχων.
 • Η βασική, εγγυημένη σύνταξη, σε όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την 30η Ιουνίου 2015, θα παρέχεται μόνο όταν φθάσουν στο 67ο έτος.
 • Η εισφορά για το ταμείο υγείας που πληρώνουν οι συνταξιούχοι αυξάνεται από 4% σε 6%. Η εισφορά επεκτείνεται και στην επικουρική σύνταξη.
 • Εναρμόνιση των όρων συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ με ότι αναλογικά ισχύει στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία ή συγχώνευση του ΟΓΑ.
 • Συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων ως το 2017 με έτος εκκίνησης των ενεργειών το 2015
 • Υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να φέρει νομοθετικά μέτρα που θα αντισταθμίζουν το δημοσιονομικό κόστος που προκαλούν οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις κατά των μειώσεων που έγιναν στις συντάξεις το 2012
 • Επιβολή οροφής στη μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου και υιοθέτηση μέτρων για τη μείωσή της (ως ποσοστό του ΑΕΠ) για όλο το διάστημα μέχρι το 2019
 • Εναρμόνιση των μη-μισθολογικών επιδομάτων του Δημοσίου με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ
 • Πρόσληψη εξωτερικών μάνατζερς από το Δημόσιο ως την 31η Δεκ. 2015
 • Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώνεται να συνεχίσει τη διερεύνηση όλων των παράνομων προσλήψεων που έχουν γίνει στο παρελθόν
 • Πλήρης αυτονόμηση της ΕΛΣΤΑΤ
 • [Απόδοση στην ΕΛΣΤΑΤ εξουσιών ανάλογων με αυτές της Τράπεζας της Ελλάδας με την καθιέρωση ελέγχων των κρατικών πολιτικών]
 • Αυτονόμηση της ΓΓ Δημοσίων Εσόδων. Υπαγωγή όλων των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου του ΣΔΟΕ) στη ΓΓΔΕ.
 • [Κατάργηση της οροφής του 25% για τις κατασχέσεις ποσών που γίνονται σε καταβαλλόμενους μισθούς και συντάξεις. Μείωση του ακατάσχετου ορίου των 1500€ που σήμερα απαιτείται για την πραγματοποίηση κατασχέσεων]
 • [Εισαγωγή επιτοκίων αγοράς στα προγράμματα δόσεων για οφειλές στο Δημόσιο]
 • [Απαγόρευση οποιασδήποτε μονομερούς αλλαγής στο υφιστάμενο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν τη διεξαγωγή διαβούλευσης και σε καμία περίπτωση πριν το τέλος του 2015. Όλες οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση των Θεσμών]
 • Οι αλλαγές που έχουν ήδη γίνει με σκοπό την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν θα αναστραφούν
 • Η όποια αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου που διέπει τις ομαδικές απολύσεις, τις απεργίες και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα γίνει με διαβούλευση
 • Εφαρμογή όλων των μέτρων που εκκρεμούν και που προβλέπονται στις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ (1 και 2)
 • Λήψη μη-αναστρέψιμων μέτρων για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
 • Το ΤΑΙΠΕΔ θα ιδιωτικοποιήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. [Το Υπουργικό Συμβούλιο θα υιοθετήσει το Σχέδιο Αξιοποίησης]
 • Οι Ελληνικές Αρχές θα λάβουν άμεσα και μη αναστρέψιμα μέτρα για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων, του Ελληνικού, τη μεταβίβαση των μετοχών του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ. Επίσης, να οριστικοποιήσει τους όρους πώλησης του ΟΛΠ, του ΟΛΘ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθώς και να προωθήσει τη διαδικασία για την ανανέωση της παραχώρησης του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»
 • [Οι Ελληνικές Αρχές θα ολοκληρώσουν όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της Εγνατίας Οδού, των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης καθώς και του Ελληνικού]
 • [Η ελληνική κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ δεν μπορεί να τροποποιήσει ουσιωδώς τους όρους της προκήρυξης για ΟΛΠ, ΟΛΘ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ και θα ανακοινώσει προθεσμίες υποβολής δεσμευτικών προσφορών που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τέλος Οκτωβρίου του 2015]
 • [Λήψη μη-αναστρέψιμων μέτρων για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων υπό τους όρους που ήδη ισχύουν για τον πλειοδότη]
 • [Η κυβέρνηση θα μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ όλες τις μετοχές του ΟΤΕ που κατέχει το Δημόσιο]
 • Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς τη ΔΕΗ
 • Το Ελληνικό Δημόσιο θα σεβαστεί το ιδιωτικό μάνατζμεντ των τραπεζών και την ανεξαρτησία του ΤΧΣ. Το ίδιο ισχύει για τα δικαιώματα των μετόχων που βάσει των κανόνων  του ΤΧΣ συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών
 • Στρατηγικός στόχος είναι η επιστροφή των τραπεζών σε πλήρη ιδιωτικό έλεγχο
 • Το μορατόριουμ πλειστηριασμών είναι προσωρινό και ισχύει ως το τέλος του 2015.


 • ΠΗΓΗ:: http://left.gr/news/ti-zitane-oi-thesmoi-analytiki-paroysiasi-ton-metron-poy-epidothikan-os-telesigrafo#sthash.1WCYIfSF.dpuf

  Κυριακή 28 Ιουνίου 2015

  Η αλήθεια για τη δήθεν «βελτιωμένη» πρόταση Γιούνκερ. Σημείο - Σημείο


  Ουδεμία ουσιαστική διαφορά, πέραν του συντελεστή ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, δεν έχει η πρόταση που είχαν παραδώσει οι πιστωτές στις 25 Ιουνίου κι εκείνη που δημοσιοποίησε σήμερα ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ως δήθεν διαφορετική και τελική προσφορά των θεσμών. Κατά τον ισχυρισμούς Γιούνκερ η «διαφορετική» πρόταση δεν παρουσιάστηκε επειδή η ελληνική πλευρά αποχώρησε «μονομερώς από τις διαπραγματεύσεις».Ωστόσο, η αντιπαραβολή των δύο προτάσεων, σημείο προς σημείο, δείχνει ότι η μοναδική διαφορά είναι πως στο κείμενο της 25ης Ιουνίου ο συντελεστής ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία ήταν στο 23% και στο κείμενο Γιούνκερ έχει κατέβει στο 13%.
  Πρόκειται, δε, για μια αλλαγή που ήταν ήδη γνωστή, μέσω διαρροών και πληροφοριών από την Πέμπτη και αποκαλύπτει τα υποκριτικά επιχειρήματα από την πλευρά των πιστωτών και την αμιγώς πολιτική τους στόχευση εν όψει του δημοψηφίσματος.
  Οπως επισημαίνουν πηγές του Μαξίμου, και στα δύο κείμενο, το σημερινό και αυτό της 25ης Ιουνίου, που εδόθη ως τελεσίγραφο , οι θεσμού ζητούν, μεταξύ άλλων:
  • Να επιβληθεί 23% ΦΠΑ στην εστίαση
  • Να καταργηθεί η έκπτωση ΦΠΑ στα νησιά
  • Να επιβληθεί προκαταβολή φόρου 100% στις εταιρίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες
  • Να καταργηθούν οι εκπτώσεις φόρου για τους αγρότες (πετρέλαιο, φόρος εισοδήματος)
  • Να περικοπούν κατά €900 εκατ. (0,5% του ΑΕΠ) οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια (επιδόματα κλπ)
  • Να περιοριστούν άμεσα οι πρόωρες συντάξεις
  • Να καταργηθεί σταδιακά το ΕΚΑΣ
  • Να εφαρμοστεί πλήρως ο μνημονιακός νόμος 3863/2010 για το ασφαλιστικό
  • Να εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και η χρηματοδότηση των επικουρικών ταμείων να γίνεται μόνο από ίδιους πόρους
  • Να καταργηθούν όλες οι εισφορές υπέρ τρίτων που χρηματοδοτούν τα ασφαλιστικά ταμεία, που συνεπάγεται μείωση των εσόδων τους κατά πάνω από €700 εκατ.
  • Να αυξηθούν οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη στις συντάξεις από το 4% στο 6%
  • Να παγώσουν οι συντάξεις ως το 2021
  • Να νομοθετηθούν οι ομαδικές απολύσεις και να μην υπάρξει η επαναθέσπιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων,ΑΝ δεν το επιτρέψουν οι θεσμοί
  • Να μειωθεί το ακατάσχετο των €1500 στις καταθέσεις
  • Να αυξηθεί το επιτόκιο που ισχύει για τη ρύθμιση οφειλών
  • Να μειωθούν οι μισθοί στο δημόσιο
  • Να εφαρμοστούν πλήρως οι εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ (γάλα, ψωμί, αρτοποιεία, Κυριακές κλπ).
  • Να υπάρξουν συντριπτικά πλήγματα στο ελληνικό φάρμακο. 
  • Να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ
  • Να πωληθούν οι μετοχές του ΟΤΕ που κατέχει το Δημόσιο
  • Να μην επιβληθεί η έκτακτη εισφορά 12 % στα κέρδη άνω των 500.000 για τη χρήση του 2014.
  • Να μην επανέρθουν οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές στα επίπεδα του 2014


  Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

  ΧΑΛΚΙ ΝΑΞΟΥ - 21 / 06 / 2015 - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ . ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ                                               

                                                    

                              


                                                                                 

  Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΑ


  Η Χάνα είναι μια γενναία γυναίκα από τη Συρία. Εγκατέλειψε τη χώρα και το σπίτι της για να σώσει την οικογένειά της. Μετά από επίπονο και μακρύ ταξίδι, μέσω της Ελλάδας, κατάφερε να βρει ασφάλεια στην Αυστρία. Με μία συγκλονιστική επιστολή προς τη Γενική Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, περιγράφει τα δεινά του Συριακού λαού και ζητάει από τους Έλληνες να μην κλείνουν τα μάτια μπροστά στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση του πλανήτη. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Πρόσφυγα (20 Ιουνίου), οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δημοσιεύουν το κείμενο της Χάνα, κατόπιν επιθυμίας της να δημοσιευθεί στην Ελλάδα
   

  «Αγαπητή Μαριέττα,
   
  Μας ζήτησες να σου γράψουμε αναλυτικά για την κατάστασή μας και τι περάσαμε για να φτάσουμε εδώ. Θα είμαι σύντομη, γιατί δεν μιλώ καλά τη γλώσσα. Αν παρακολουθείς την επικαιρότητα, θα ξέρεις γιατί έπρεπε να αποδράσουμε από το σπίτι μας. Αυτή είναι η σωστή λέξη – αποδράσαμε. Αποδράσαμε για να σώσουμε τα παιδιά μας από το θάνατο που πήρε τη ζωή 200 χιλιάδων ανθρώπων. Τα σπίτια μας καταστράφηκαν, οι δικοί μας μπήκαν φυλακή, τις γυναίκες τις βίασαν. Αυτό το γράμμα δεν μπορεί να μεταφέρει το μέγεθος του πόνου, της αδικίας, του φόβου που νιώθουμε.
   
  Οι ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν την συμπαράστασή τους και δηλώνουν πρόθυμες να μας δεχτούν σαν πρόσφυγες πολέμου. Αλλά για τι είδους υποδοχή μιλάμε και με ποιους όρους; Είναι πρόθυμες να μας δεχτούν, αλλά δεν μας επιτρέπουν να έρθουμε αεροπορικώς, δεν μας επιτρέπουν να έρθουμε από τη θάλασσα, δεν μας επιτρέπουν να έρθουμε νόμιμα από τη στεριά. Άρα; Μας το λένε ξεκάθαρα: πρέπει να γίνει η ζωή μας κόλαση, πρέπει να κινδυνεύσουμε να πεθάνουμε, μέσα σε φουσκωτές βάρκες που δεν ξεπερνούν τα τρία μέτρα μήκος και ταξιδεύουν με 60 πρόσφυγες μέσα στη νύχτα. Το ερώτημα είναι αν θα φτάσουμε ή αν θα μείνουμε για πάντα θαμμένοι στη θάλασσα – είναι θέμα τύχης.
   
  Ακόμα και αν προσπαθήσουμε να έρθουμε από τη στεριά, πρέπει να διασχίσουμε δάση και βουνά, να κρυβόμαστε μέσα σε εγκαταλειμένα τρένα, να βρεθούμε στο έλεος κάθε λογής μαφίας και λαθρέμπορων που μας παίρνουν τα λεφτά και την αξιοπρέπεια και βάζουν σκληρούς όρους προκειμένου να μας αφήσουν να περπατήσουμε αυτά τα δύσβατα μονοπάτια.
   
  Δεν μπορώ να σου δώσω να καταλάβεις τι περάσαμε για να φτάσουν τα τέσσερα παιδιά μου στην Ευρώπη, κι ευχαριστώ το Θεό που τα κατάφεραν να φτάσουν ασφαλή. Εκατοντάδες άλλοι πέθαναν και συνεχίζουν να πεθαίνουν καθώς το προσπαθούν. Αναρωτιέμαι: αν οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν στ'αλήθεια να μας δεχτούν, γιατί δεν το κάνουν νόμιμα, μέσω των πρεσβειών τους; Έχει τυφλωθεί ολόκληρος ο κόσμος και δε βλέπει τι γίνεται; Θέλουν να εξαφανίσουν το συριακό λαό; Ποντάρουν πως θα πεθάνουμε πριν φτάσουμε; Ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό και γνωρίζουμε ότι η οικονομική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να δεχτεί πρόσφυγες και να τους εξασφαλίσει παροχές. Για μας η Ελλάδα είναι χώρα τράνζιτ. Γιατί λοιπόν μας πιέζουν κι άλλο; Γιατί μας φυλακίζουν; Γιατί μας συλλαμβάνουν στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι, ακόμα και στο δρόμο; Επειδή είμαστε πρόσφυγες; 

  Όταν μου ζήτησες να σου γράψω για την κατάστασή μας, είπες ότι το γράμμα θα μπορούσε να μείνει εμπιστευτικό. Γιατί; Δεν πρέπει να μείνει κρυφό. Πρέπει να δημοσιεύσεις τα πάντα – ονόματα, περιστατικά, γεγονότα. Πρέπει να αναλάβεις δράση γρήγορα και να πιέσεις τις ευρωπαϊκές χώρες να δεχτούν τους πρόσφυγες με ασφάλεια, χωρίς να τους αναγκάζουν να βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για την ελευθερία».
   
  Χ.Α., μια γυναίκα από τη Συρία
                                         


                                         


                                         


                                           ΕΠΙΛΟΓΗ : ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΕΜΟΣ
  Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

  Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής Χαλκί Νάξου

                                                
  Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής
  Χαλκί Νάξου
             
  Η  Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής αποτελεί το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός που συμβαίνει ταυτόχρονα σε 22 χώρες της Ευρώπης. Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής ξεκινά στη Γαλλίατο 1982 την 21η  Ιουνίου - συμβολική ημερομηνία λόγω του θερινού ηλιοστασίου - όταν γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Γιορτή της Μουσικής, με σκοπό να βγούνε «όλοι οι μουσικοί στους δρόμους».. Η χώρα μας είναι η πρώτη στην οποία πραγματοποιήθηκε η Γιορτή εκτός Γαλλίας, όταν το 1985 η Αθήνα έγινε η 1η Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Από τότε η Γιορτή της Μουσικής πήρε Ευρωπαϊκή διάσταση και μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής.
  Οι φετινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στη Μελίνα Μερκούρη και στην Ευρώπη του Πολιτισμού, αφιερωμένες στο όραμα της Μελίνας και τους τόσο επίκαιρους λόγους που γέννησαν το θεσμό των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών, όταν ήδη το 1983 είχε αναφέρει ότι «η Ευρώπη χρειάζεται ψυχή» και πως «μόνο ο πολιτισμός μπορεί να την προσφέρει».
  Η ΕΓΜ Ελλάδος έχει ως αποστολή την προώθηση της Γιορτής της Μουσικής, δηλαδή, της προώθησης της ζωντανής μουσικής, την υποστήριξη νέων δημιουργών και την προβολή ανερχόμενων και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Οι ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις αποτελούν μια ψυχαγωγική αφορμή ανακάλυψης διαφορετικών μουσικών ειδών για το ευρύτερο κοινό, διοργανώνονται κατά κύριο λόγο σε δημόσιους χώρους και η πρόσβαση, είναι πάντα ελεύθερη.
  Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής είναι απλά το γεγονός που εμπειρικά και διαισθητικά συνδέει ανθρώπους σε περισσότερες από 30 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μια ιδέα και μια ετήσια συνάντηση που και φέτος φέρνει κοντά περισσότερους από 4.000 ανθρώπους από όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Όλοι θα ενωθούν πανελλαδικά, μεταδίδοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, αρμονίας και ελπίδας.
  Στη Νάξο η Γιορτή της Μουσικής ήρθε για πρώτη φορά το 2011, σε ένα διήμερο που συνολικά συμμετείχαν 9 μουσικά σχήματα και οι συναυλίες διήρκεσαν πάνω από 10 ώρες. Από το 2012 και κάθε χρόνο, η ΕΓΜ πραγματοποιείται ανανεωμένη και δυναμική στο Χαλκί, στον κεντρικό πεζόδρομο του χωριού.
  Η φετινή Γιορτή της Μουσικής θα διεξαχθεί για άλλη μια φορά στο Χαλκί στις 20 και 21 Ιουνίου, με τη συμμετοχή  είκοσι τεσσάρων καλλιτεχνών!

  Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα εμφανιστούν οι:   Την Κυριακή 21 Ιουνίου θα εμφανιστούν οι:
  Playdate (Jazz Fusion - Αθήνα)

  Κώστας Βασιλιάγκος και Ανδρέας Στεργίου (Federico Garcia Lorca στο Ελληνικό Τραγούδι - Αθήνα)  Για αναλυτικές πληροφορίες και καθημερινή ενημέρωση δείτε τη σελίδα μας στο facebook:
             
  Οι συναυλίες αρχίζουν στις 21:00 και πάντα μεελεύθερη είσοδο γιατί τα καλύτερα πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν!  Παράλληλη Δράση - Ανοιχτό εργαστήρι «Ηλιογραφίας»
  Το απόγευμα του Σάββατου 20 Ιουνίου από τις 18:00 μέχρι τις 21:00 

  Η επιλογή της 21 Ιουνίου ως ημερομηνίας για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής δεν είναι τυχαία. Η 21 Ιουνίου, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, είναι προαιώνια και παραδοσιακά συνδεδεμένη με γιορτές προς τιμή του φωτοδότη Ήλιου. Με αυτή την αφορμή ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με τον Ντιέγκο Λόπεζ Καλβίν (Diego López Calvín), Ισπανό φωτογράφο και πρωτοπόρο στην τέχνη της «Ηλιογραφίας» (Solarigrafia) οργανώνει ανοιχτό εργαστήρι «Ηλιογραφίας» στο Χαλκί Νάξου.

  Ο Ντιέγκο Λόπεζ Καλβίν επισκέφθηκε τη Νάξο το χειμώνα του 2014 και τοποθέτησε κάμερες σε διάφορα σημεία του νησιού. Οι κάμερες αυτές καταγράφουν το τοπίο της Νάξου και την πορεία του ήλιου μέσα σ’ αυτό από το Νοέμβριο του 2014 μέχρι  και σήμερα. 

   Στο εργαστήρι θα γίνει ανοιχτή συζήτηση για την τέχνη της «Ηλιογραφίας και προβολή των φωτογραφιών που παράχθηκαν από τις φωτογραφικές μηχανές που είναι σε ανοιχτή έκθεση από το Νοέμβριο του 2014.  Θα μάθουμε τις βασικές αρχές για την τέχνη της pinhole camera και θα δημιουργήσουμε τις δικές μας φωτογραφικές μηχανές για να κάνουμε «Ηλιογραφίες».

  Την 21η Ιουνίου κατά τη διάρκεια των συναυλιών της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής θα προβληθούν φωτογραφίες «Ηλιογραφίας» 
  Διοργάνωση:


  Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής Χαλκί Νάξου
                                                
  Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής
  Χαλκί Νάξου
             
  Η  Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής αποτελεί το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός που συμβαίνει ταυτόχρονα σε 22 χώρες της Ευρώπης. Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής ξεκινά στη Γαλλία το 1982 την 21η  Ιουνίου - συμβολική ημερομηνία λόγω του θερινού ηλιοστασίου - όταν γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Γιορτή της Μουσικής, με σκοπό να βγούνε «όλοι οι μουσικοί στους δρόμους».. Η χώρα μας είναι η πρώτη στην οποία πραγματοποιήθηκε η Γιορτή εκτός Γαλλίας, όταν το 1985 η Αθήνα έγινε η 1η Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Από τότε η Γιορτή της Μουσικής πήρε Ευρωπαϊκή διάσταση και μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής.
  Οι φετινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στη Μελίνα Μερκούρη και στην Ευρώπη του Πολιτισμού, αφιερωμένες στο όραμα της Μελίνας και τους τόσο επίκαιρους λόγους που γέννησαν το θεσμό των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών, όταν ήδη το 1983 είχε αναφέρει ότι «η Ευρώπη χρειάζεται ψυχή» και πως «μόνο ο πολιτισμός μπορεί να την προσφέρει».
  Η ΕΓΜ Ελλάδος έχει ως αποστολή την προώθηση της Γιορτής της Μουσικής, δηλαδή, της προώθησης της ζωντανής μουσικής, την υποστήριξη νέων δημιουργών και την προβολή ανερχόμενων και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Οι ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις αποτελούν μια ψυχαγωγική αφορμή ανακάλυψης διαφορετικών μουσικών ειδών για το ευρύτερο κοινό, διοργανώνονται κατά κύριο λόγο σε δημόσιους χώρους και η πρόσβαση, είναι πάντα ελεύθερη.
  Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής είναι απλά το γεγονός που εμπειρικά και διαισθητικά συνδέει ανθρώπους σε περισσότερες από 30 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μια ιδέα και μια ετήσια συνάντηση που και φέτος φέρνει κοντά περισσότερους από 4.000 ανθρώπους από όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Όλοι θα ενωθούν πανελλαδικά, μεταδίδοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, αρμονίας και ελπίδας.
  Στη Νάξο η Γιορτή της Μουσικής ήρθε για πρώτη φορά το 2011, σε ένα διήμερο που συνολικά συμμετείχαν 9 μουσικά σχήματα και οι συναυλίες διήρκεσαν πάνω από 10 ώρες. Από το 2012 και κάθε χρόνο, η ΕΓΜ πραγματοποιείται ανανεωμένη και δυναμική στο Χαλκί, στον κεντρικό πεζόδρομο του χωριού.
  Η φετινή Γιορτή της Μουσικής θα διεξαχθεί για άλλη μια φορά στο Χαλκί στις 20 και 21 Ιουνίου, με τη συμμετοχή  είκοσι τεσσάρων καλλιτεχνών!

  Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα εμφανιστούν οι:   Την Κυριακή 21 Ιουνίου θα εμφανιστούν οι:  Playdate (Jazz Fusion - Αθήνα)

  Κώστας Βασιλιάγκος και Ανδρέας Στεργίου (Federico Garcia Lorca στο Ελληνικό Τραγούδι - Αθήνα)
  Για αναλυτικές πληροφορίες και καθημερινή ενημέρωση δείτε τη σελίδα μας στο facebook:
             
  Οι συναυλίες αρχίζουν στις 21:00 και πάντα με ελεύθερη είσοδο γιατί τα καλύτερα πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν!  Παράλληλη Δράση - Ανοιχτό εργαστήρι «Ηλιογραφίας»
  Το απόγευμα του Σάββατου 20 Ιουνίου από τις 18:00 μέχρι τις 21:00 

  Η επιλογή της 21 Ιουνίου ως ημερομηνίας για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής δεν είναι τυχαία. Η 21 Ιουνίου, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, είναι προαιώνια και παραδοσιακά συνδεδεμένη με γιορτές προς τιμή του φωτοδότη Ήλιου. Με αυτή την αφορμή ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με τον Ντιέγκο Λόπεζ Καλβίν (Diego López Calvín), Ισπανό φωτογράφο και πρωτοπόρο στην τέχνη της «Ηλιογραφίας» (Solarigrafia) οργανώνει ανοιχτό εργαστήρι «Ηλιογραφίας» στο Χαλκί Νάξου.

  Ο Ντιέγκο Λόπεζ Καλβίν επισκέφθηκε τη Νάξο το χειμώνα του 2014 και τοποθέτησε κάμερες σε διάφορα σημεία του νησιού. Οι κάμερες αυτές καταγράφουν το τοπίο της Νάξου και την πορεία του ήλιου μέσα σ’ αυτό από το Νοέμβριο του 2014 μέχρι  και σήμερα. 

   Στο εργαστήρι θα γίνει ανοιχτή συζήτηση για την τέχνη της «Ηλιογραφίας και προβολή των φωτογραφιών που παράχθηκαν από τις φωτογραφικές μηχανές που είναι σε ανοιχτή έκθεση από το Νοέμβριο του 2014.  Θα μάθουμε τις βασικές αρχές για την τέχνη της pinhole camera και θα δημιουργήσουμε τις δικές μας φωτογραφικές μηχανές για να κάνουμε «Ηλιογραφίες».

  Την 21η Ιουνίου κατά τη διάρκεια των συναυλιών της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής θα προβληθούν φωτογραφίες «Ηλιογραφίας» 
  Διοργάνωση:


  Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

  ALWAYS THE SUN ...ΠΑΝΤΑ Ο ΗΛΙΟΣ....THE STRANGLERS...(english & greek lyrics)
                     naxos_sun_in

  Πόσες φορές έχετε ξυπνήσει

  και προσευχηθεί για τη βροχή;

  Πόσες φορές έχετε δει

  τη γραφειοκρατία  να  κατανέμει την ευθύνη;..


  Ποιον παίρνει να πει;

  Ποιος παίρνει το έργο και ποιον τον  παίρνει να παίξει;..

  Πάντα έλεγα  στο σχολείο ότι

  όλοι θα πρέπει να πάρετε το ίδιο


  Πόσες φορές έχετε πει

  αν δεν ζητήσετε  δεν έχετε;

  Πόσοι ψεύτες έχουν πάρει τα χρήματά σας

  ενώ η  μητέρα σας είπε ότι δεν θα πρέπει να στοιχηματίζετε;


  Ποιος έχει τη διασκέδαση;..

  Είναι πάντα ο άνθρωπος με το όπλο;..

  Κάποιος πρέπει να πει ότι

  εάν εργάζεσαι πάρα πολύ σκληρά μπορεί να ιδρώσεις..


  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


  Πόσες φορές έχουν οι μετεωρολόγοι πει

  ιστορίες που σας έκαναν να γελάσετε;

  Ξέρετε ότι δεν είναι σε αντίθεση με το πολιτικό σύστημα

  και οι ηγέτες όταν κάνουν τα πράγματα κατά το ήμισυ..


  Αλλά ποιος θα πάρει τη δουλειά,

  ποιος πιέζει το κουμπί;

  Γι"αυτό το είδος της ευθύνης

  μπορείτε να τραβήξετε  καλαμάκια αν είστε αρκετά τρελοί..


  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


  Πάντα ο ήλιος

  Πάντα ο ήλιος


  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Υπάρχει πάντα ο ήλιος

  Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


  ----------------------------------  How many times have you woken up

  And prayed for the rain?

  How many times have you seen

  The papers apportion the blame?


  Who gets to say?

  Who gets the work and who gets to play?

  I was always told at school

  Everybody should get the same


  How many times have you been told

  If you don't ask you don't get?

  How many liars have taken your money

  Your mother said you shouldn't bet?


  Who has the fun?

  Is it always the man with the gun?

  Someone must have told him

  If you work too hard you can sweat


  There's always the sun

  There's always the sun

  Always, always, always the sun


  How many times have the weathermen told you

  Stories that made you laugh?

  You know it's not unlike the politician

  And the leaders when they do things by half


  But who gets the job

  Of pushing the knob?

  That sort of responsibility

  You draw straws for if you're mad enough


  There's always the sun

  There's always the sun

  Always, always, always the sun


  There's always the sun

  There's always the sun

  Always, always, always the sun


  There's always the sun

  There's always the sun

  Always, always, always the sun


  Always the sun

  Always the sun


  There's always the sun

  There's always the sun

  Always, always, always the sun


  There's always the sun

  There's always the sun


  Always, always, always the sun