Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

ANEMOMAZΩMATA - ΔΙΑΒΟΛΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ - ΠΕΝΤΕ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Απαγόρευση εγκατάστασης ανεμογεννητριών για λόγους υγείας;
Μια επίσημη επιστημονική έρευνα στην πολιτεία του Wisconsin βρίσκει «επικίνδυνα τα επίπεδα των υποήχων» από τις ανεμογεννήτριες και οι αρμόδιες αρχές απαίτησαν να σταματήσουν όλα τα έργα για αιολικά πάρκα στην πολιτεία μέχρι να εγκριθούν νέοι κανόνες ασφαλείας για τις ζωές των ανθρώπων.
Μια έρευνα της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Wisconsin αποκάλυψε ως άκρως επικίνδυνα τα επίπεδα θορύβων χαμηλής συχνότητας και των υπόηχων που δημιουργούν οι ανεμογεννήτριες στο έργο Wind Shirley, πράγμα που ανάγκασε τις πολιτειακές αρχές να αναστείλουν την άδεια λειτουργίας του έργου. Ταυτόχρονα η Πολιτεία ζήτησε την άμεση έκδοση νομοθετικής πράξης εκτάκτου ανάγκης, που να αναστέλλει αμέσως τη διαδικασία αδειοδότησης για όλα τα έργααιολικής ενέργειας στο έδαφός της.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου από την "Clean Wisconsin", μια περιβαλλοντική οργάνωση που τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- άρα για το μόνο που δεν μπορεί να κατηγορηθεί είναι για "μεμψιμοιρία", και κατά κύριο λόγο χρηματοδοτείται από την Πολιτειακή Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών- και συνεπώς κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως πίσω της κρύβονται τα ύποπτα συμφέροντα της βιομηχανίας άνθρακα.  
Την διενέργεια της έρευνας την είχε απαιτήσει εδώ και μήνες το Δημοτικό Συμβούλιο της επαρχίας Brownμετά από 50 ένορκες καταθέσεις δημοτών που ζουν στην ευρύτερη περιοχή του Έργου Wind Shirley, και απαιτούσαν εξηγήσεις για τα προβλήματα υγείας που εμφάνισαν ξαφνικά. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Audrey Murphy, είχε τότε δηλώσει: "Πιστεύω ότι αυτά τα προβλήματα είναι πραγματικά και υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν στην επαρχία μας. Τα συμπτώματα φαίνεται να είναι κοινά μεταξύ τους και αφορούν στον ένα ή τον άλλο βαθμό σχεδόν τους πάντες!" Το δημοτικό συμβούλιο απαίτησε τότε από τους κρατικούς αξιωματούχους της Πολιτείας, την άμεση έναρξη  ερευνών θέλοντας να ανακαλύψουν αν οιχαμηλής συχνότητας θόρυβοι, που παράγονται από τις ανεμογεννήτριες, είναι η αιτία των προβλημάτων υγείας για τα άτομα που ζουν στην ευρύτερη περιοχή του έργου "Wind Shirley". 
Ο John Anderson εκπρόσωπος της Αμερικανικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας- της περιβόητης AWEAείχε τότε υποστηρίξει πως οι ανεμογεννήτριες είναι απολύτως ασφαλείς για την υγεία των ανθρώπων και πως η ισχύουσα νομοθεσία καλύπτει όλα τα πιθανά αλλά μηδενικά προβλήματα που εγείρονται με την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων.
Στην Brown County οι  πρώτες ανεμογεννήτριες στήθηκαν το 2010, και η αρμόδια Πολιτειακή Επιτροπή για την Χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκωνείχε κι αυτή υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε επαρκής απόδειξη των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων από τις ανεμογεννήτριες για να εφαρμόσει αυστηρότερους κανόνες. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στο Wisconsin, οι ανεμογεννήτριες επιτρέπεται να στηθούν ακόμη και σε ευθεία απόσταση 1.250 ποδιών από κατοικίες. Σύμφωνα με το νόμο μάλιστα, καμία αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι σε θέση να θέτει περιορισμούς σχετικά με την εγκατάσταση και την λειτουργία των συστημάτων αιολικής ενέργειαςπέρα από τη αρμόδια αρχή της Πολιτείας. 
Μετά τις καταγγελίες των κατοίκων και τις αναφορές του Δημοτικού Συμβουλίου της Brown County, η Πολιτεία αναγκάστηκε τελικά να αντιδράσει. Η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας της Πολιτείας ανέθεσε στην οργάνωση "Clean Wisconsinτην εκπόνηση έρευνας πεδίου και την σύνταξη αναφοράς για το θέμα της επίδρασης των υποήχων που δημιουργούν οι ανεμογεννήτριες στην υγεία των ανθρώπων.
Τα συμπεράσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν τελικά την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012, και εκεί διαπιστώνεται η ύπαρξη σε "επικίνδυνα επίπεδα" υποήχων στο Αιολικό Πάρκο στην Glenmore Shirley, και σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων από αυτό.Υπόηχοι ανιχνεύονται όμως ακόμη και σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων από τις πηγές δημιουργίας τους- τις ανεμογεννήτριες, και καμία μέχρι τώρα υγειονομική μελέτη δεν έχει καθορίσει τα σαφή όρια ασφαλείας της ανθρώπινης έκθεσης σε αυτούς. Οι ήχοι χαμηλών συχνοτήτων μπορούν να μεταδοθούν σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να μειωθεί η ένταση τους σημαντικά. Φυσικά εμπόδια, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προστατευτικά από αυτούς, είναι αποτελεσματικά μόνο αν το μέγεθος του εμποδίου είναι μεγαλύτερο από το μήκος κύματος του ηχητικού σήματος. Η αποδοτικότητα ενός προστατευτικού πετάσματος έναντι των υποήχωνεξαρτάται από το μέγεθος του "πετάσματος" σε σχέση με το περιεχόμενο σε συχνότητες του ηχητικού σήματος.
Οι υπόηχοι και οι ήχοι χαμηλής συχνότητας είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ακουστικής ρύπανσης των ανεμογεννητριών που μέχρι τώρα είχε απαξιωθεί από το λόμπυ της βιομηχανίας της αιολικής ενέργειας, με το επιχείρημα ότι οι ήχοι που παράγονται από τις σύγχρονες ανεμογεννήτριες δεν έχουν επαρκές πλάτος για να φτάσουν το όριο της ακοής, και να γίνουν αντιληπτοί από τον άνθρωπο. Και η ραδιενέργεια όμως δεν είναι αντιληπτή από τις ανθρώπινες αισθήσεις, παρόλο που οι συνέπειες της είναι τραγικές. Το ότι οι υπόηχοι δεν είναι αντιληπτοί  από τον άνθρωπο δεν σημαίνει ότι είναι και αβλαβείς στην ανθρώπινη υγεία.  
Διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι η αντίληψη και οι επιδράσεις ήχων χαμηλών συχνοτήτων έχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με ήχους μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων.
Σε συχνότητες μικρότερες των 20 Hz (υποηχητικές συχνότητες) οι ήχοι δεν γίνονται αντιληπτοί μέσω της ακοής. Γίνονται αντιληπτοί όμως ήχοι μέχρι και του επιπέδου των 1 Hz μέσω διαφορετικών μηχανισμών, όπωςμέσω του σκελετού και μέσω συντονισμών των εσωτερικών οργάνων και μπορούν να γίνουν αντιληπτοί σαν περιοδικοί βόμβοι ή σαν δονήσειςΆτομα που εκτίθενται σε υποηχητικές συχνότητες περιγράφουν το αίσθημα που έχουν σαν μία πίεση στα αυτιά και παραπονούνται έντονα για αίσθημα ανασφάλειας και φόβου. Μία ειδική επίδραση υποηχητικών συχνοτήτων είναι ότι μειώνουν την συχνότητα της αναπνοής. Δευτερογενή φαινόμενα από την παρουσία υποηχητικών συχνοτήτων είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά και άμεσα αντιληπτά, όπως: συντονισμοί σε παράθυρα, ντουλάπες, πόρτες κλπ. και αισθητές δονήσεις επάνω σε δομικά στοιχεία.
Τα ζώα είναι γνωστό ότι αντιλαμβάνονται τους υπόηχους που μεταδίδονται μέσα στη γη ή στο νερό. Ως παράδειγμα αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια του Σεισμού στην Ινδονησία  το 2004, παρατηρήθηκε ότι τα ζώα απομακρύνθηκαν από τις ακτές πολύ πριν το φονικό τσουναμι φτάσει σε αυτές. Έχει διαπιστωθεί ότι οι υπόηχοι προκαλούν αισθήματα δέους ή φόβου στους ανθρώπους. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν συνειδητά αισθητοί, κάποιος που δέχεται την επίδραση υπόηχων μπορεί να νομίσει ότι είναι μάρτυρας υπερφυσικών φαινομένων. Οι υπόηχοι έχουν προστεθεί εσκεμμένα κατά καιρούς στην ηχητική μπάντα ορισμένων ταινιών προκειμένου να προκαλέσουν ανησυχία ή δυσφορία στους θεατές.Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι η ταινία "Μη αναστρέψιμος" του 2002. Λόγω αυτών των επιπτώσεων έχουν γίνει επίσης σκέψεις, κυρίως από τον αμερικανικό στρατό, για τη χρήση υπόηχων ως μεθόδου καταστολής και καταβολής του αντιπάλου, χωρίς όμως ουσιαστική συνέχεια λόγω του κόστους του εξοπλισμού παραγωγής υπόηχων ικανοποιητικής έντασης καθώς και της αδυναμίας εστίασης και κατεύθυνσής τους σε συγκεκριμένο στόχο.
Σε συχνότητες μεταξύ 20 Hz και 60 Hz, οι ήχοι γίνονται αισθητοί μέσω της ακοής, αλλά είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τις συχνότητες. Συχνά αυτό που ακούει κανείς είναι μία αργή αυξομείωση της συνολικής έντασης του ήχου. Όπως και στις υποηχητικές συχνότητες και εδώ μπορούν να υπάρξουν δευτερογενή φαινόμενα που δημιουργούν ενόχληση. Σε συχνότητες μεγαλύτερες των 60 Hz ξεκινά πλέον η κανονική ακοή, όπου μπορεί κανείς να ξεχωρίσει εύκολα τις ξεχωριστές συχνότητες και χροιές του ήχου. Σε αυτές τις συχνότητες οι διάφοροι θόρυβοι είναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί όταν περιέχουν διακριτό συχνοτικό περιεχόμενο, αλλά τα δευτερογενή φαινόμενα που δημιουργούν είναι ασήμαντα.
Παρόλο που η έρευνα συνιστά να γίνουν και άλλες μελέτες πεδίου για να ταυτοποιηθούν πλήρως οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία από τους υποήχους των αιολικών πάρκων, το συμπέρασμά της ήταν σαφές: τα προβλήματα υγείας που εμφανίστηκαν στους κατοίκους της Brown County  είχαν και έχουν άμεση συσχέτιση με τις ανεμογεννήτριες που εγκαταστάθηκαν εκεί. Αυτή ήταν και η αιτία για την άμεση κινητοποίηση των αρχών της Πολιτείας του Wisconsin, που απαίτησαν να σταματήσουν όλα τα έργα γιααιολικά πάρκα στην πολιτεία μέχρι να εγκριθούν νέοι κανόνες ασφαλείας για τις ζωές των ανθρώπων. Πολλοί γερουσιαστές και βουλευτές του Πολιτειακού Νομοθετικού Σώματος του Wisconsin, που μέχρι τώρα ήταν ένθερμοι υποστηρικτές της αιολικής ενέργειας αναγκάστηκαν να δικαιολογηθούν για την αλλαγή στάση τους και για την επιβληθείσα προσωρινή απαγόρευση της εγκατάστασης τωναιολικών πάρκων, λέγοντας πως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα τότε πολλές αγωγές πολιτών που υπέστησαν βλάβες στην υγεία τους θα εγείρουν οικονομικές αξιώσεις όχι μόνο εναντίον των εταιρειών της αιολικής ενέργειας αλλά και κατά της ίδιας της Πολιτείας. 

πηγη:http://konstantinosdavanelos.blogspot.gr/2013/01/blog-post_2.html

GAMESA… και άσ’ τα


Με χαρακτηριστικά μαμούθ σχεδιάζεται η «επένδυση Ρόκα» ή πιο σωστά της ισπανικής  Iberdola σε ανεμογεννήτριες στη Χίο.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά στοιχεία της μελέτης που αφορούν τη Χίο, όπως αυτά θα τεθούν υπόψη στο περιφερειακό και στο δημοτικό συμβούλιο αναμένοντας τις πρώτες από τις 21 συνολικά εγκρίσεις που απαιτούνται.
Συνοπτικά εκατοντάδες στρέμματα χϊακής γης δεσμεύονται και περνούν στην ιδιοκτησία της εταιρείας, κατασκευάζονται πολλά  χιλιόμετρα  οδικού δικτύου σε βουνά, λαγκάδια και όπου αλλού απαιτηθεί, δρόμοι σκάβονται, δέντρα κόβονται ενώ δεκάδες χιλιόμετρα κορυφογραμμών θα υποστούν μια πρωτοφανή αισθητική υποβάθμιση για πάντα.
Σε κίνδυνο μπαίνει και τουλάχιστον μία από τις παραλίες στη Σιδηρούντα αφού από εκεί θα ξεκινήσει το υπόγειο καλώδιο της διασύνδεσης των αιολικών πάρκων με το κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Η Iberdola στη Χίο όπως όλα δείχνουν επιχειρεί το δικό της colpo grosso αφού τα οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύονται είναι τεράστια και ξεπερνούν τα συνήθη μεγέθη .
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης τα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται στο νησί μας θα ξεπεράσουν τα 50.000.000 ευρώ ετησίως  χωρίς  να προσφέρουν ούτε μια θέση μόνιμης εργασίας αφού μετά την τοποθέτηση τους όλα θα ελέγχονται μέσω  τηλεχειρισμού.
Συνολικά  τοποθετούνται 150 MW  σε 7 Πάρκα με 75 Α/Γ  τύπου GAMESA G-80 ονομαστικής ισχύος 2MW  η κάθε μία οι οποίες θα είναι ορατές από παντού.
Η διάμετρος τους από ρότορα έως φτερό θα φτάνει τα 80 μ, το ύψος ιστού είναι 68 μ. το βάρος της κάθε μίας είναι 253 τόνοι ενώ θα χρειαστούν και  γήπεδο 1 στρέμμα που ισοπεδώνεται ώστε να τοποθετηθεί η κάθε μία.  Οι νέοι δρόμοι που ανοίγονται φθάνουν τα 48 Km, δρομολογούνται παρεμβάσεις σε άλλα 3χιλ. και ανοίγονται χαντάκια καλωδίων 65 χιλ. Παράλληλα  δημιουργείται μόνιμος χώρος απόθεσης 110 στρεμμάτων στο Αίπος και πολλά άλλα.
Σημαντικό επίσης ότι ΔΕΝ προβλέπεται από το έργο διασύνδεση με το τοπικό δίκτυο ώστε να τεθεί σε ψυχρή εφεδρεία το εργοστάσιο της ΔΕΗ που συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του  
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι το έργο σχεδιάζεται για εξαγωγή ρεύματος και κέρδη και όχι για τους ιθαγενείς αυτού του τόπου. .. 
Επίσης, παρακάτω πέρα από τον αριθμό των α/γ πρέπει να ληφθεί υπόψη   και το μήκος της κορυφογραμμής που καταλαμβάνουν
Α/Π 1. Αμανής.Δέκα  (10)  Ανεμογεννήτριες με ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών α/γ 200 μ και μέγιστη 355 μ. 
Α/Π 2.  Φλωριανού Βουνό. Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης /Καρδαμύλων.   Έξι (6)  Ανεμογεννήτριες με ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών α/γ  του πάρκου 250 μ και μέγιστη 703μ .
Α/Π3 . Κούμα Λάκκοι. Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης /Καρδαμύλων.
Δεκαέξι  (16) Ανεμογεννήτριες με ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών α/γ  251 μ και μέγιστη 445μ.
Α/Π 4. Περδικοβούνι. Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων.  Έξι (6) Ανεμογεννήτριες με ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών ανεμογεννητριών  200,28 μ και μέγιστη 314,86μ
Α/Π5. ΚεφαλόβουνοΔημοτική Ενότητα Ομηρούπολης.
Εννέα  (9) Ανεμογεννήτριες με ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών ανεμογεννητριών  217μ και μέγιστη 280,11μ
Α/Π 6. Κέραμος -Σπηλάκια. Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης  Δέκα  (10) Ανεμογεννήτριες με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους  224,96μ  και μέγιστη 858,5μ
Α/Π 7 Φράγκου Λάκος. Δημοτική ενότητα Ομηρούπολης / Καρδαμύλων. Δεκαοχτώ  (18) Ανεμογγενήτριες με ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών ανεογεννητριών 217,81μ  και μέγιστη 370,82μ
50.000.000+ ο τζίρος ετησίως , έκπτωση 1% στο λογαριασμό της ΔΕΗ για τους ιθαγενείς  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχουν και τα οικονομικά στοιχεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης η εταιρεία αναμένεται να εισπράξει ποσό που προσδιορίζεται σε πάνω από 50.000.000 ευρώ το χρόνο.
Από υπολογισμούς (της μελέτης) πουλάει σύμφωνα με τον ν. 3851/2010,
http://www.cres.gr/kape/neos%20nomos%20RES_N3851_2010.pdf
 124,31 €/MWh. Παράγει 412MWh  ετησίως δηλ  εισπράτει
124,31 * 412 * 100% = περίπου 51,2 εκατ ευρώ. /έτος
Παράλληλα αποδίδει 2,7%  (1% καταναλωτές περιοχών που εγκαθίστανται τα α/π ως πίστωση σε λογαρισμούς ΔΕΗ & 1,7% σε δήμο) σύνολο 1,3 εκ ευρώ /έτος
Υπενθυμίζουμε ότι τα οικόπεδα εγκατάστασης των α/γ και  το καλώδιο με το  χαντάκι  είναι ιδιοκτησία της εταιρείας όπως  ξεκάθαρα αναφέρεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου