Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

… Λεφτά Υπάρχουν !αναδημοσίευση από:envthink.blogspot.com

                     … Λεφτά Υπάρχουν !Με διακομματική συναίνεση, παραμονές Χριστουγέννων δόθηκαν 2.170.000 ευρώ  για επιχορηγήσεις   σε 26 διεθνείς περιβαλλοντικούς οργανισµούς.

Συγκεκριμένα, με κοινή υπουργική απόφαση (ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ,  αρ. πρωτ. 57567/2354/ Δ112/23-12-2011) εκταμιεύτηκαν οι ¨επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδροµές σε διεθνείς οργανισµούς και κοινότητες του εξωτερικού για το έτος 2011¨.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδόθηκε την ίδια μέρα και με αρ. πρωτ.: 57624 / 2359 / Δ112/23-12-2011  άλλη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ για να καθορισθούν οι λεπτομέρειες καταβολής.
Να σημειώσουμε ότι σε προηγούμενη ανάρτηση (ΕΔΩ) είχαμε επισημάνει και άλλη αντίστοιχη εισφορά ύψους 400.000 $.
Ίσως για κάποιες από αυτές, και για λόγους όχι μόνο περιβαλλοντικούς αλλά και εθνικούς, να είναι απαραίτητη η συμμετοχή μας.  Όμως εντύπωση προκαλεί το ύψος των εισφορών σε περίοδο κρίσης.
Υπογραμμίζεται επίσης η ταχύτητα εκταμίευσης, η οποία … δεν συγκρίνεται με αυτή της επιστροφής φόρου ή ΦΠΑ, για φυσικά πρόσωπα και εταιρίες στην ημεδαπή!

Ας μην είμαστε αρνητικοί! Τουλάχιστον βρέθηκε κοινό πεδίο συναίνεσης των κομμάτων εξουσίας.
Αναλυτικά οι
οργανισμοί που επιχορηγούνται είναι:
 1. Στο Γενικό Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για τις ανάγκες του
Πρωτοκόλλου της Σύµβασης της Γενεύης που αφορά τη  “Διασυνοριακή ατµοσφαιρική ρύπανση σε µεγάλη απόσταση”  
36.530  δολ.ΗΠΑ
2. Στο Ταµείο του Προγράµµατος Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών για τη Σύµβαση της Βιέννης που αφορά την προστασία της στιβάδας του όζοντος 3.582 δολ.ΗΠΑ
3. Στο Περιφερειακό Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών που αφορά την
Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση  155.653 Ευρώ
4. ΣτοΤαµείο της Σύµβασης που αφορά τη Διατήρησητων Αποδηµητικών Ειδών Αγριων Ζώων 31.917  Ευρώ
5. Στο Ταµείο του Προγράµµατος Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών για τη Σύµβαση της Βασιλείας  που αφορά τον έλεγχο της διασυνοριακής µεταφοράς και διάθεσης τοξικών αποβλήτων 34.897 δολ.ΗΠΑ
6.  Στο Πρόγραµµα Περιβάλλοντος  των Ηνωµένων Εθνών.  για το
Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που αφορά τις ουσίες που µειώνουν τη
στιβάδα του όζοντος 29.505 δολ. ΗΠΑ
7. Στη  «Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίµατος»,  για τον τακτικό προϋπολογισµό της.  86.888 Ευρώ
8. Στη  «Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίµατος»,    για το Πρωτόκολλο του Κυότο  64.385 Ευρώ
9. Στη  «Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίµατος»,  για το Πρωτόκολλο του Κυότο και ειδικά για τη χρήση του Διεθνούς Συστήµατος Καταγραφής Συναλλαγών 30.544 Ευρώ
10. Στο Ταµείο του Προγράµµατος Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών για τη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα 93.710 δολ.ΗΠΑ
11. Στο Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για τους Ανθρώπινους
Οικισµούς  (UNITED  NATIONS  HUMAN  SETTLEMENTS  Programme  UN  ΗΑΒΙΤΑΤ)  και συγκεκριµένα για την Παγκόσµια Στρατηγική Καλής Κατοικίας για Όλους 20.000 δολ.ΗΠΑ
12. Στο Πολυµερές Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών,  που αφορά την
εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για την προστασία της
στιβάδας του όζοντος 828.238 Ευρώ
13. Στο Ταµείο Περιβάλλοντος του Προγράµµατος Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών,  σε αρκετά υποπρογράµµατα του οποίου έχουµε ενεργό συµµετοχή 250.000 δολ. ΗΠΑ
14. Στο Ταµείο του Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια 19.208 δολ. ΗΠΑ
15. Στην Ελληνική Επιτροπή για την  UNESCO 15.000 Ευρώ
16. Στο Ταµείο της Σύµβασης του Άαρχους για την πρόσβαση στις
πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων καθώς και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα  10.000 δολ. ΗΠΑ
17. Στο ταµείο της Σύµβασης της Στοκχόλµης για τους Έµµονους
Οργανικούς Ρύπους 34.346 δολ. ΗΠΑ
18. Στο ταµείο της Σύµβασης του   Espoo   για την Εκτίµηση των
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακά Πλαίσια 5.000 δολ. ΗΠΑ
19. Στο δίκτυο  IMPEL    της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εφαρµογή και Τήρηση της Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας  3.000 Ευρώ
20. Στη Γραµµατεία   MEDWET   της Σύµβασης Ραµσάρ για τους
Υγροτόπους   170.000  Ευρώ
21. Στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος , ποu  εκπροσωπεί στην Ε.Ε πάνω από  100  από τις µεγαλύτερες εθνικές Οργανώσεις Προστασίας Περιβάλλοντος της Ευρώπης 10.000  Ευρώ
22. Στο Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον,  τον Πολιτισµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη 20.000 Ευρώ
23. Στο  GLOBAL    WATER  PARTNERSHIP  /  GWP  –  Mediterranean  Secretariat, για την κάλυψη των εξόδων Γραµµατείας του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό 90.000 Ευρώ
24. Στη Διεθνή  ‘Ένωση για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών Πόρων, που είναι ο πρώτος Διεθνής Περιβαλλοντικός Οργανισµός στον οποίο η χώρα   µας έγινε µέλος 280.000  Ελβ.Φράγκα
25. Στο Γραφείο  RAMSAR της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης και των Φυσικών Πόρων 32.318 Ελβ.Φράγκα
26. Στο Γραφείο    RAMSAR  της Συντονιστικής Μονάδας  MED-WET,  το οποίο συντονίζει τις ενέργειες και φροντίζει για την έγκαιρη υλοποίηση των πολιτικών, που σχετίζονται µε τη Διεθνή Σύµβαση RAMSAR στο χώρο της Μεσογείου 5.222  Ελβ.Φράγκα


ΕΠΙΣΗΣ:Τελικά λεφτά υπάρχουν

Iστοσελίδες που στοίχησαν εκατομμύρια στον Ελληνικό λαό
                                                 πηγη::nirvana247.wordpress.com

Τα «χρυσά» sites…

Τελικά λεφτά υπάρχουν. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Εμείς σας παρουσιάζουμε τις ιστοσελίδες διαφόρων Δημοσιών Υπηρεσιών και ακριβώς δίπλα το χρηματικό πόσο που κόστισαν για να δημιουργηθούν και σας αφήνουμε να βγάλετε τα συμπεράσματα σας. Με μια πρώτη ματιά θα διαπιστώσετε ότι αυτά τα site είναι τουλάχιστον φτιαγμένα από χρυσό ή από χέρια που όταν τα έφτιαξαν γέμισαν με …χρυσό.
Πατήστε στην φωτογραφία για να δείτε το κόστος των sites
Na σημειωθεί ότι τα στοιχεία προέκυψαν από ερωτήσεις του βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Νίκου Νικολόπουλου αλλά και του βουλευτής του ΛΑΟΣ Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη στις δημόσιες υπηρεσίες για το κόστος των ιστοσελίδων.
από το κουτί της Πανδώρας


TEΛΙΚΑ :Λεφτά για τα πολιτικά κόμματα υπάρχουν

Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αλλά ας μην το προσπεράσουμε εντελώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Γιαννίτσης, την τελευταία δεκαετία, το πολιτικό μας σύστημα (κόμματα και Βουλή) στοίχισε στους Ελληνες φορολογούμενους 3 δισεκατομμύρια ευρώ!!!

                               ΠΗΓΗ: ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ

Μόνο για τις επιχορηγήσεις των ελληνικών κομμάτων, ο κάθε Ελληνας πολίτης πληρώνει 10 ευρώ την ίδια στιγμή που ο πολίτης της Γερμανίας πληρώνει για τα κόμματά του μόλις 80 λεπτά, και στην Γαλλία 1,17 ευρώ!

Το οξύμωρο της υπόθεσης είναι ότι παρά την ανεξέλεγκτη φοροεπιδρομή, το σφαγιασμό όλων των κοινωνικών παροχών –μόλις ανακοινώθηκε και η δραστική μείωση του ποσού που δίδεται για επιδόματα ανεργίας- το κράτος δαπανά μέχρι και οχτώ φορές μεγαλύτερα ποσά για την χρηματοδότηση των κομμάτων από άλλες χώρες με τον ίδιο πληθυσμό όπως η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Ουγγαρία. Και σαν να μην έφτανε αυτό τα κόμματα, ειδικά τα κυβερνητικά εμφανίζονται καταχρεωμένα στις τράπεζες –με δανεικά κι αγύριστα-  δίνοντας σαν υποθήκη τις κρατικές επιχορηγήσεις που θα πάρουνε μέχρι το … 2016. (Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει στις τράπεζες 114 εκατ. ευρώ και η Ν.Δ 128 εκατ. ευρώ). Αλήθεια που καταλήγει όλος αυτός ο πακτωλός χρημάτων;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου