Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011


       Αποφάσεις Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης:


                   Κόλαφος για τις Τράπεζες  
    

     

Δημοσιεύθηκαν δυο νέες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που αφορούσαν τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών - μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ. και οι οποίες αποτελούν κόλαφο, για τις τράπεζες.
Στην πρώτη περίπτωση, 63χρονη καταναλώτρια προσέφυγε, στο ΚΕ.Π.ΚΑ., το Σεπτέμβριο του 2010, για να υπαχθεί, στο νόμο, για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Η καταναλώτρια, η οποία είχε εισόδημα 1.850 ευρώ, το μήνα, όφειλε 202.107,50 ευρώ, σε οχτώ (8) τράπεζες και το χρέος της προερχόταν, από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Το μόνο περιουσιακό στοιχείο ήταν ένα αυτοκίνητο, 1.200 κυβικών του 2001. Η καταναλώτρια είχε περιέλθει, σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών της, λόγο σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνέταξε σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών και το απέστειλε, στις τράπεζες. Δυστυχώς, οι τράπεζες δεν αποδέχτηκαν το σχέδιο και έτσι, η καταναλώτρια, το Φεβρουάριο του 2011, κατέθεσε αίτηση, στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.
Στις 8 Ιουνίου 2011, η υπόθεση εκδικάστηκε και πριν λίγες μέρες, εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση:
«Καθορίζει τις επί τετραετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τους πιστωτές της, στο συνολικό ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμέτρως μεταξύ τους, κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα». Δηλαδή, από το ποσό των 202.107,50 ευρώ, που oφειλόταν, η καταναλώτρια θα καταβάλλει, συνολικά, 36.000 ευρώ και τα υπόλοιπα χρέη της θα διαγραφούν. Το δικαστήριο αφήνει, στην καταναλώτρια 1.100 ευρώ, το μήνα, για να αντιμετωπίσει τα έξοδά της (ενοίκιο, διατροφή, πάγια έξοδα, έξοδα υγείας κ.λπ.).
Πρέπει να τονίσουμε ότι η καταναλώτρια παρουσιάστηκε, στο δικαστήριο, μόνη της, χωρίς δικηγόρο και βασίστηκε, στις συμβουλές και στο σχέδιο, που της είχαν ετοιμάσει οι νομικοί και οι οικονομολόγοι του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή στο στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι περίπου η ίδια, με την πρόταση, που είχε καταθέσει το ΚΕ.Π.ΚΑ., στις τράπεζες.
Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε ανδρόγυνο με δυο παιδιά, ένα εκ των οποίων παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες. Οι δυο σύζυγοι προσέφυγαν στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τον Οκτώβριο του 2010. είχαν οικογενειακό εισόδημα 2.700 ευρώ, το μήνα, όφειλαν 147.842,74 ευρώ, σε πέντε τράπεζες και το χρέος προέρχονταν, από στεγαστικό δάνειο, για την πρώτη κατοικία, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Το ζευγάρι είχε περιέλθει, σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του, λόγω μείωσης των ημερών απασχόλησης του συζύγου, στην εργασία του, οπότε το οικογενειακό εισόδημα μειώθηκε, κατά πολύ.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συνέταξε σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών και το απέστειλε στις τράπεζες. Δυστυχώς, οι τράπεζες δεν αποδέχθηκαν το σχέδιο και έτσι, το ζευγάρι, το Φεβρουάριο του 2011, κατέθεσε αίτηση, στο ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.
Στις 8 Ιουνίου 2011, εκδικάστηκε η υπόθεση και πριν λίγες μέρες εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση:
«Καθορίζει τις μηνιαίες επί μια τετραετία καταβολές του πρώτου των αιτούντων προς τις πιστώτριες του σε εκατό (100) ευρώ συνολικώς και της δεύτερης των αιτούντων προς τις πιστώτριες της σε τετρακόσια (400) ευρώ συνολικώς, διανεμόμενες μεταξύ τους όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σκεπτικό, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα , αρχής γενομένης από τον πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενόμενης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα. Εξαιρεί της εκποίησης το διαμέρισμα, εμβαδού 84 τ.μ., ιδιοκτησίας του πρώτου των αιτούντων που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Επιβάλλει στον πρώτο αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας του, το ποσό των διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (291,67) μηνιαίως και επί 17 έτη (204 μήνες). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει από την 1/9/2015 και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος». Δηλαδή, από το ποσό των 147.842,74 ευρώ που όφειλαν, οι καταναλωτές θα καταβάλουν συνολικά 83.501 ευρώ, τα υπόλοιπα χρέη θα διαγραφούν και η πρώτη κατοικίας της οικογένειας δε θα κατασχεθεί.
Επίσης, οι τράπεζες, κατά την εκδίκαση των δύο υποθέσεων, κατηγόρησαν τους καταναλωτές, για ανεύθυνο δανεισμό και δόλο, ότι δηλαδή απέκρυπταν την πραγματική τους οικονομική κατάσταση, από τις τράπεζες και λάμβαναν, έτσι, νέα δάνεια. Το Ειρηνοδικείο, όμως, απέρριψε τις κατηγορίες αυτές. Στην απόφαση αναφέρεται : Οι πιστωτές (τράπεζες εν προκειμένω) έχουν τη δυνατότητα εκτός από την έρευνα των οικονομικών δυνατοτήτων του αιτούμενου δάνειο (μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση αποδοχών) να διαπιστώσουν και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του (σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα) ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του συστήματος «Τειρεσίας».
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. χαιρετίζει τις αποφάσεις του Ειρηνοδικείου, οι οποίες θέτουν τις τράπεζες, προ των ευθυνών τους και τις «εγκαλεί», για ανεύθυνη δανειοδότηση. Επίσης, απαλλάσσουν στην πρώτη περίπτωση την καταναλώτρια, από το 82% των οφειλών της και στη δεύτερη περίπτωση το ζευγάρι από το 44% των οφειλών του δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή τους, χωρίς το άγχος των οφειλών.
Εγείρεται, βέβαια, το ερώτημα :
Γιατί οι τράπεζες , δεν αποδέχτηκαν τις προτάσεις, που τους είχε καταθέσει το ΚΕ.Π.ΚΑ., αλλά οδήγησαν τις υποθέσεις, στο Ειρηνοδικείο, υποβάλλοντας τους καταναλωτές, σε επιπλέον έξοδα και ταλαιπωρία;
Η απάντηση είναι ότι οι τράπεζες, χρόνια τώρα, συνήθισαν να δανείζουν, χωρίς υπευθυνότητα και ευαισθησία, για τον καταναλωτή. Τους ενδιαφέρουν μόνο τα μεγέθη τους και ο ανταγωνισμός τους ήταν μόνο στο ποια θα εκδώσει περισσότερα δάνεια. Και, βέβαια, χρησιμοποιούσαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις επισφάλειες, που οι ίδιες δημιουργούν, με τις επιθετικές τους πολιτικές, ως άλλοθι, για ληστρικά επιτόκια και χρεώσεις.
Ελπίζουμε ότι οι αποφάσεις αυτές του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, θα οδηγήσουν τις τράπεζες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, για την υπερχρέωση των νοικοκυριών και να αλλάξουν πολιτική, τόσο στις μεθόδους προώθησης και πώλησης των δανειακών τους προϊόντων, όσο και κατά το αρχικό στάδιο της εφαρμογής του νόμου, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ώστε να επιτυγχάνεται συμφωνία, στο εξωδικαστικό στάδιο και να μην απαιτείται η προσφυγή, στα Ειρηνοδικεία.
Για περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310233423 ώρες 09:00 – 16:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου