Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ALWAYS THE SUN ...ΠΑΝΤΑ Ο ΗΛΙΟΣ....THE STRANGLERS...(english & greek lyrics)
                   naxos_sun_in

Πόσες φορές έχετε ξυπνήσει

και προσευχηθεί για τη βροχή;

Πόσες φορές έχετε δει

τη γραφειοκρατία  να  κατανέμει την ευθύνη;..


Ποιον παίρνει να πει;

Ποιος παίρνει το έργο και ποιον τον  παίρνει να παίξει;..

Πάντα έλεγα  στο σχολείο ότι

όλοι θα πρέπει να πάρετε το ίδιο


Πόσες φορές έχετε πει

αν δεν ζητήσετε  δεν έχετε;

Πόσοι ψεύτες έχουν πάρει τα χρήματά σας

ενώ η  μητέρα σας είπε ότι δεν θα πρέπει να στοιχηματίζετε;


Ποιος έχει τη διασκέδαση;..

Είναι πάντα ο άνθρωπος με το όπλο;..

Κάποιος πρέπει να πει ότι

εάν εργάζεσαι πάρα πολύ σκληρά μπορεί να ιδρώσεις..


Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


Πόσες φορές έχουν οι μετεωρολόγοι πει

ιστορίες που σας έκαναν να γελάσετε;

Ξέρετε ότι δεν είναι σε αντίθεση με το πολιτικό σύστημα

και οι ηγέτες όταν κάνουν τα πράγματα κατά το ήμισυ..


Αλλά ποιος θα πάρει τη δουλειά,

ποιος πιέζει το κουμπί;

Γι"αυτό το είδος της ευθύνης

μπορείτε να τραβήξετε  καλαμάκια αν είστε αρκετά τρελοί..


Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


Πάντα ο ήλιος

Πάντα ο ήλιος


Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Υπάρχει πάντα ο ήλιος

Πάντα, πάντα, πάντα ο ήλιος


----------------------------------How many times have you woken up

And prayed for the rain?

How many times have you seen

The papers apportion the blame?


Who gets to say?

Who gets the work and who gets to play?

I was always told at school

Everybody should get the same


How many times have you been told

If you don't ask you don't get?

How many liars have taken your money

Your mother said you shouldn't bet?


Who has the fun?

Is it always the man with the gun?

Someone must have told him

If you work too hard you can sweat


There's always the sun

There's always the sun

Always, always, always the sun


How many times have the weathermen told you

Stories that made you laugh?

You know it's not unlike the politician

And the leaders when they do things by half


But who gets the job

Of pushing the knob?

That sort of responsibility

You draw straws for if you're mad enough


There's always the sun

There's always the sun

Always, always, always the sun


There's always the sun

There's always the sun

Always, always, always the sun


There's always the sun

There's always the sun

Always, always, always the sun


Always the sun

Always the sun


There's always the sun

There's always the sun

Always, always, always the sun


There's always the sun

There's always the sun


Always, always, always the sun               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου